Facebook Twitter
okror.com

Thợ điện Tiêu Chuẩn So Với Các Nhà Thầu điện Công Nghiệp

Đăng trên Bước Dều 18, 2023 bởi Ron Mawhorter

Các doanh nghiệp thương mại chỉ đơn giản là không có thời gian để thử nghiệm liên quan đến việc cài đặt hoặc sửa chữa thiết bị, đặc biệt nếu đối phó với các hệ thống điện. Điều này làm cho việc lựa chọn giữa các nhà thầu điện tiêu chuẩn và công nghiệp trở thành một quyết định thiết yếu liên quan đến việc vận hành hàng ngày của một doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại.

Mặc dù có thể hấp dẫn khi sử dụng một thợ điện điển hình, nhưng lợi ích của việc thuê thợ điện từ dịch vụ điện công nghiệp đáng tin cậy có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách xử lý các vấn đề này và cách chúng ảnh hưởng đến điều quan trọng của một công ty. Dưới đây là một vài sự khác biệt đáng kể giữa một thợ điện công nghiệp và điển hình.

Các nhà thầu điện tiêu chuẩn và công nghiệp có các khu vực chuyên môn khác nhau

Các hệ thống điện trong nhà dân cư và các hệ thống trong các công ty thương mại hoàn toàn khác nhau. Không chỉ đơn thuần làm các hệ thống thương mại yêu cầu điện áp cao hơn, mà còn có thể có các yêu cầu và phân khúc phức tạp do sức mạnh và khả năng phục hồi bổ sung mà loại thiết bị này yêu cầu. Một máy pha cà phê dân cư, chẳng hạn, hoàn toàn không giống như một trong những nhà hàng bận rộn.

Các tòa nhà thương mại thường có các hệ thống lớn hơn, liên quan hơn do các thiết bị lớn chạy thường trong hầu hết các cài đặt kinh doanh. Do đó, để tập trung vào các hệ thống này, các doanh nghiệp cần một dịch vụ điện công nghiệp bao gồm các chuyên gia am hiểu có kinh nghiệm làm việc với các loại hệ thống này.

Một dịch vụ điện công nghiệp hiểu áp lực của việc sở hữu một doanh nghiệp

Các công ty đang chịu nhiều áp lực phải có được từng xu có thể trong mỗi giây, bất kể các ngành công nghiệp họ đang ở. Các thợ điện công nghiệp hiểu tại sao áp lực kể từ khi họ tự điều hành các doanh nghiệp cùng với việc giao dịch với các doanh nghiệp.

Họ biết tầm quan trọng của việc máy móc được sửa chữa nhanh nhất có thể và thời gian chết được tránh bất cứ khi nào bạn có thể. Những chuyên gia này chắc chắn sẽ cảnh giác với cách họ có thể thực hiện việc sửa chữa với hiệu quả giảm đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh. Và, nếu nó sẽ cần một thời gian để tìm đúng phần, họ sẽ hiểu cách giải quyết vấn đề cho dù có thể. Các thợ điện tiêu chuẩn thường sẽ không biết những điều chính xác này vì chúng thường không sử dụng các hệ thống này.

Thợ điện công nghiệp biết các quy tắc

Các doanh nghiệp được kiểm soát bằng một nhóm các quy định hoàn toàn khác với các tòa nhà dân cư và kết quả vi phạm các điều khoản này có thể nằm giữa khoản tiền phạt kỹ lưỡng hoặc tắt bị thương hoặc tử vong. Đây thực sự không có gì là các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp mong muốn để lại cơ hội bằng cách để nó cho một thợ điện điển hình.

Các nhà thầu điện công nghiệp nhận thức được các luật này cùng với tất cả những thay đổi xảy ra. Họ học cách mang theo thiết bị cũ xung quanh mã cùng với việc đảm bảo mỗi thiết bị nhận được sửa chữa.

Một dịch vụ điện công nghiệp có những người có dữ liệu, chuyên môn và kinh nghiệm mà các doanh nghiệp cần có khả năng hoạt động hiệu quả và có lợi như bạn có thể. Đây thực sự là sự khác biệt lớn nhất giữa các nhà thầu điện tiêu chuẩn và công nghiệp và mối quan tâm phổ biến là xem xét một nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh nhỏ một cách tỉ mỉ trước khi đưa ra lựa chọn.