Facebook Twitter
okror.com

Tầm Quan Trọng Của Các Nhà Thầu Trong Các Công Trình Xây Dựng

Đăng trên Tháng Hai 9, 2023 bởi Ron Mawhorter

Thuật ngữ 'nhà thầu' được đưa vào một người trộn lẫn trong giao dịch xây dựng; Nó có thể là các công trình mới, sửa chữa, sửa đổi, mặc xuống và xây dựng lại các cây cầu, tòa nhà, đường, đập hoặc bất kỳ loại cấu trúc nào. Ông có thể có thể tham gia phát triển các dự án mới như sân bay, cửa hàng, v.v. Có một số hình thức của các nhà thầu như xây dựng nhà thầu, tu sửa nhà thầu, cảnh quan, nhà thầu điện, nhà thầu cho bạn vẽ công việc cá nhân, nhà thầu ống nước và nhiều hơn nữa.

Bạn sẽ cần xác định loại công việc nào bạn cần phải hoàn thành trước khi đưa ra quyết định mà nhà thầu nào sẽ nắm giữ. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có các nhà thầu vừa đủ điều kiện vừa được cấp phép cho các công việc mà họ đảm nhận.

Các nhà thầu xây dựng chung giám sát nhiệm vụ và tranh thủ một số nhà thầu phụ có trình độ và được cấp phép nhất định để xử lý một công việc cụ thể. Họ có thể sử dụng hết hợp đồng cho các công việc đặc biệt, nhưng đảm bảo rằng họ cũng sẽ có giấy phép cho công việc đặc biệt. Giống như nếu bạn muốn nhà bếp của bạn được sửa sang lại, và bạn cũng có ý định giao phó điều này cho một nhà thầu quá mức, xác định anh ta nhận được giấy phép để xử lý hệ thống ống nước, điện và nghề mộc. Các nhà thầu tìm hiểu về giấy phép cấp phép và xây dựng, và sẽ hỗ trợ bạn với các mẹo và ý tưởng và giới thiệu cần thiết.

Tu sửa nhà là một dự án mà bạn sẽ yêu cầu một nhà thầu xuất sắc, bởi vì đó có lẽ là phương pháp lý tưởng nhất để cải tổ ngôi nhà của bạn. Ưu điểm của việc tuyển dụng là anh ta sẽ học cách lập kế hoạch và thiết kế mọi thứ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn thuê một người thận trọng và ngoại giao để bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn.

Truyền miệng là một cách đã được chứng minh để thuê các nhà thầu tốt cho công việc chung hoặc chuyên ngành. Hãy chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện các dự án trước đây; Có thể so sánh với người bạn đã lên kế hoạch cung cấp cho anh ta. Thực hiện một số nghiên cứu bằng cách hỏi về các khoản phí của anh ấy và năng lực của anh ấy từ những người đã làm việc được thực hiện bởi anh ấy. Yêu cầu xem tài liệu tham khảo từ khách hàng của anh ấy và xác định từ trang web của họ về công việc của anh ấy.

Trước khi bạn ủy thác các dự án của mình cho một nhà thầu, hãy nhận mọi thứ trên giấy với nhiều chi tiết nhất có thể và đảm bảo rằng bạn ký hợp đồng với anh ta. Hợp đồng nhất thiết phải có giá, khoản thanh toán ban đầu và phần còn lại của lịch thanh toán và đủ thời gian hoàn thành giữa các hoạt động khác.