Facebook Twitter
okror.com

Byggdokumenthanteringstjänster Och Dess Syfte

Publicerat på September 9, 2022 av Ron Mawhorter

Typiska konstruktionsdokument innehåller all kritisk information som till exempel buddokument, byggplaner, specifikationer och relaterade dokument som är nödvändiga för byggandet av en byggnad eller struktur. Dessa dokument används för olika ändamål. De hjälper till att förklara hundägarens krav direkt till ett byggbart format som kan enhälligt förstås inom det arkitektoniska och strukturella samhället. Dessutom hjälper de hundägaren att placera projektet för bud också för att få nödvändiga godkännanden från regionala myndigheter. Slutligen förmedlar de fullständiga instruktioner till entreprenören om hur projektet borde genomföras.

Generering av ett par byggdokument börjar med utvecklaren. Arkitekten utarbetar olika uppsättningar av att skapa planer, att din byggare reviderar och godkänner vid varje steg innan konstruktionen transporteras ytterligare. Den avgörande gruppen av planer kallas ofta 100% konstruktionsdokument (CDS).

Denna slutliga uppsättning är uppdelad i tre komponenter. Huvudkomponenten kan vara gruppen av byggnadsplaner eller ritningar. Dessa kan innehålla från golvplaner till arkitektoniska ritningar. Planer för nästan alla projekt är vanligtvis uppdelade i olika avsnitt. Planerna börjar med arkitektoniska ritningar åtföljda av mekaniska, strukturella och elektriska ritningar.

Den andra komponenten kan vara specifikationerna Manual Book. Det erbjuder information om material och lösningar som ska användas för konstruktion. De som inte är vana vid konstruktionsfältet bortser från manualen och koncentrerar sig bara på ritningarna. Detta är helt enkelt inte den allra bästa praxis eftersom manualen ofta innehåller detaljer som inte är på byggplanerna.

Den tredje komponenten består av revisionerna som skapats av arkitekten, konstruktionsingenjören eller hundägaren genom designfasen. Officiella ändringar publiceras med hjälp av kompletterande instruktioner, direktiv eller bulletiner. Dessa skriftliga ändringar ingår att vara ett officiellt område i byggdokumenten.

När en genomförd grupp byggdokument är klar levereras den verkligen till blivande entreprenörer för att bjuda och hitta kostnadsberäkning av projektet. Med tanke på att de utgör en del av det lagliga byggkontraktet är det viktigt att tillhandahålla exakta och omfattande detaljer. Varje dokument bör tjäna till ett visst syfte så att hämtningen av information förenklas och risken för stridighet reduceras avsevärt. Varje teammedlem bör skörda fördelarna med detta standardiserade tillvägagångssätt för att placera information i dokumenten.